Παρακαλούμε όλα τα μέλη μας, τα οποία προτίθενται να συμμετέχουν στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, να δηλώσουν εγγράφως μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2021 την πρόθεσή τους στην ηλεκτρονική φόρμα συμπληρώνοντας με όλα τα  στοιχεία που απαιτούνται.

 

*
*
*
* Please use the correct Email
*
*
*